خدمات – آذربایجان غربی

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
آذربایجان غربی اروميه – آقای فتاح ۳۲۲۳۲۳۳۶ – ۰۹۱۴۹۴۱۳۳۵۰ ۴۴ خیابان امام –پاساژ كريستال- پلاک ۱۰ – خدمات مخابراتی فتاح
آذربایجان غربی مهاباد(ارومیه) – آقای مرادی ۴۲۲۴۴۰۰۱ – ۰۹۱۴۴۴۲۹۰۲۰ ۴۴ خیابان طالقانی شرقی – کوچه حاج احمد – پاساژ افشاری – طبقه بالا – خدمات فنی و مهندسی سالار
آذربایجان غربی ارومیه – آقای جان محمدی ۳۲۲۴۳۲۴۶-۰۹۱۴۲۷۹۳۱۰۳ ۴۴ خیابان امام – پاساژ کریستال – فروشگاه جان محمدی
آذربایجان غربی نقده – آقای محبی ۳۵۶۲۹۲۱۰ – ۰۹۱۰۴۰۵۱۲۰۱ ۴۴ ابتدای خیابان پاسداران غربی ۱- روبروی مدرسه رحیم شکری- جنب پاساژ جواهر – فروشگاه تعمیرات تلفن محبی
آذربایجان غربی میاندوآب – آقای راشد ۴۵۲۶۶۴۳۳ – ۰۹۱۴۹۸۱۶۸۱۱ ۴۴ میدان امام-ابتدای خیابان شریعتی – فروشگاه تلفن مرکزی راشد
آذربایجان غربی خوی- آقای سلیمانی ۳۶۳۴۱۴۵۳ – ۰۹۱۴۴۶۲۹۲۹۰ ۴۴ میدان امام حسین-۵۰ متر بالاتر – الکتریکی روشن
آذربایجان غربی اشنبیه – آقای محبی ۳۵۶۲۲۱۸۴ – ۰۹۱۰۴۰۵۱۱۹۸ ۴۴ خیابان پاسداران غربی – جنب تعمیرگاه خیبری-فروشگاه تعمیرات تلفن محبی
آذربایجان غربی ماکو(شوط) – آقای ابراهیمی ۳۴۲۷۴۱۱۴ – ۰۹۱۴۱۶۰۴۱۸۸ ۴۴ خیابان ولی عصر جنوبی – خدمات فنی و مهندسی امین