خدمات – اردبیل

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
اردبیل خلخال – آقای اسماعيل نسب ۳۲۴۲۱۸۱۹ – ۰۹۱۲۳۱۸۷۵۷۳ ۴۵ خیابان ۱۷ شهريور-روبروي مصلی – پلاک ۱۹۳- فروشگاه تلفن الکتریک
اردبیل گرمی – آقای دانش پژوه ۳۲۶۲۳۴۶۴ – ۰۹۱۴۷۰۴۶۸۹۹ ۴۵ خیابان جانبازان- کوی بانک ملی – شعبه بازار- فروشگاه الکتریکی دانش پژوه
اردبیل اردبیل – آقای فرضی زاده ۳۳۳۶۱۸۶۰ -۰۹۱۴۳۵۱۱۲۶۵ ۴۵ خیابان بهشت فاطمه – ابتدای خیابان رفاه – فروشگاه آتی نور