خدمات – استان مرکزی

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
مرکزی محلات – آقای باقری ۴۳۲۲۹۷۱۱ – ۰۹۱۸۸۶۶۲۳۳۶ ۸۶ خیابان امام خمینی – نرسیده به میدان دانش (جمهوری ) – جنب تهیه غذا میرزا – فروشگاه پارس نیک
مرکزی اراک – آقای اورنگ ۰۹۱۸۶۰۰۰۹۸۹ – ۰۹۱۹۰۱۴۵۵۱۹ میدان باغ ملی – بازارچه سهام سلطان – الکتریکی ۱۱۰
مرکزی زرندیه -آقای تنها ۴۵۲۶۴۴۹۰ – ۰۹۱۲۵۲۵۷۵۵۶ ۸۶ کیلومتر۸۰ جاده ساوه- شهرستان زرندیه – شهر زاویه-خیابان امام خمینی -روبه روی مسجد امام سجاد-فروشگاه مجاز تکنوتل
X