خدمات – اصفهان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
اصفهان بهارستان – آقای خاتمی ۳۶۸۱۴۱۶۳ – ۰۹۱۳۰۸۰۰۵۲۲ ۳۱ فاز ۲- خیابان فروردین غربی- بلوک ۱۲۷- پلاک ۲۸۴- فروشگاه کالای برق خاتمی
اصفهان اصفهان – آقای ذاکر ۳۲۲۳۱۰۴۷ – ۰۹۱۳۳۱۷۱۵۵۸ ۳۱ خیابان فردوسی-روبروی بازار موبایل-موسسه برق ا ث ا
اصفهان خمینی شهر – آقای نظامی ۳۳۶۷۷۷۹۴ – ۰۹۱۳۸۰۹۹۲۱۴ ۳۱ خیابان شریعتی جنوبی-بعد از پاساژ الزهرا – روبروی کوچه مسجد ملا محسن – تعمیرات نظامی
اصفهان اصفهان – آقای نادری ۳۲۳۵۶۴۶۰ – ۰۹۱۳۲۱۶۳۶۱۰ ۳۱ خیابان طالقانی – چهار راه نارون – ابتدای کوچه مسجد رحیم خان – خدمات تلفن نوین
اصفهان اصفهان – آقای افیونی ۳۲۲۸۴۴۴۸ – ۰۹۱۳۱۱۹۶۷۱۶ ۳۱ فلکه احمد آباد – خیابان سروش –نرسیده به آل خجند – فروشگاه خدمات تلفن راد
اصفهان اصفهان – آقای جوانی ۵۲۳۴۲۰۵۵ – ۰۹۱۳۱۱۴۷۰۲۲ ۳۱ خیابان طالقانی-مابین چهار راه خلجا و نارون –جنب فروشگاه قائم -خدمات مخابراتی پارسا
اصفهان کاشان – آقای خدابخشی ۵۵۴۶۹۳۸۱ – ۰۹۳۶۷۶۰۱۶۲۸ ۳۱ خیابان امام خمینی – جنب قائمیه – خدمات فنی کاشان ارتباط
اصفهان نجف آباد – آقای کاظمی ۴۲۶۹۸۳۴۳ – ۰۹۱۳۳۳۱۶۰۱۳ ۳۱ خیابان شریعتی – بالاتر از چهارراه الله اکبر – جنب سالن ابن سینا –فروشگاه نگین ارتباط
اصفهان آران و بیدگل- آقای آرانی ۵۴۷۵۵۰۵۵ – ۰۹۳۶۲۷۲۰۲۰۷ ۳۱ میدان سپاه – خیابان پاسداران – خدمات الکترونیک ساختمان امیر
اصفهان نجف آباد-آقای روشنایی ۲۶۱۲۶۱۵- ۰۹۱۳۹۳۰۸۹۵۴ ۳۱ خیابان امام- مقابل بانک ملی مرکزی
اصفهان خوانسار- آقای رستگارفر ۵۷۷۰۵۵۵ – ۰۹۱۳۹۷۲۶۸۶۶ ۳۱ خیابان امام -روبروی بانک ملی – فروشگاه الکتریکی نور
اصفهان اصفهان – آقای قنبری ۳۷۷۸۲۰۳۴ – ۰۹۱۳۳۰۱۷۲۱۷ ۳۱ فلکه ارتش- ابتدای خیابان وحید- کوی شهید جمشید کریمی- پلاک ۵۷- تلفن پیام
اصفهان اصفهان – آقای بلانیان ۳۵۵۵۳۴۵۷ – ۰۹۱۳۲۰۲۹۴۵۴ ۳۱ خیابان مدرس – روبروی بانک صادرات – فروشگاه تک شعله