خدمات – بوشهر

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
بوشهر براز جان – آقای قنبری ۳۴۲۴۳۹۸۹ – ۰۹۱۷۷۷۱۳۴۹۳ ۷۷ فلکه فردوسی – ابتدای شریعتی
بوشهر بندر گناوه – آقای پور داوودی ۰۹۳۶۲۳۶۲۴۲۴ – ۰۹۱۷۷۷۲۲۰۰۱ خیابان امام -فروشگاه پاناسونیک