خدمات – خوزستان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
خوزستان اهواز – آقای میراحمدی ۳۲۲۳۰۲۷۲ – ۰۹۱۶۳۰۳۳۶۰۷ ۶۱ خیابان خوانساری – بین خیابان نادری و خیابان امام –ساختمان پیام –فروشگاه الکتروستاره
خوزستان دزفول- آقای نسیمی فر ۴۲۲۶۳۴۳۳ – ۰۹۳۷۰۵۹۹۲۶۲ ۶۱ خیابان امام خمینی جنوبی – بین مالک اشتر و سید جمال – پلاک۹۳۲ – تعمیر تلفن شاهین
خوزستان بهبهان – آقای صمدی ۵۲۸۲۱۹۰۵ – ۰۹۱۶۱۷۲۴۸۰۰ ۶۱ میدان بید بلند-ابتدای جاده شرکت سیمان – بین خیابان شهید پیرایش و شهید قدری-فروشگاه دلتا الکتریک