خدمات – سمنان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
سمنان دامغان – آقای جالسیان ۳۵۲۳۰۶۶۶- ۰۹۱۲۳۳۲۱۴۱۶ ۲۳ میدان امام – ابتدای بازار – فروشگاه جالسیان
سمنان سمنان – آقای معینیان ۳۳۳۳۲۸۰۸ – ۰۹۱۲۴۳۱۳۴۹۳ ۲۳ خیابان امام – روبروی بانک رفاه – فروشگاه آرش
سمنان شاهرود – آقای یارمحمدی ۳۲۳۳۹۰۷۳ – ۰۹۱۹۲۷۳۴۵۲۶ ۲۳ خیابان ولیعصر- بین کوچه ۸ و ۹ غربی – فروشگاه سهیل