خدمات – قزوین

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
قزوین تاکستان – آقای رحمانی ۳۵۲۲۲۱۱۸ – ۰۹۱۲۴۸۱۲۰۳۹ ۲۸ خیابان امام موسی صدر – فروشگاه قائم
قزوین قزوین – آقای صفری ۳۳۳۶۴۳۴۷ – ۰۹۱۲۶۸۱۳۹۴۲ ۲۸ خیابان کوروش – نبش مولوی – پاساژ n1 – طبقه اول – واحد ۵