خدمات – مازندران

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
مازندران آمل – آقای زیاری ۴۳۲۳۰۶۹۵ – ۰۹۱۱۱۲۵۱۸۸۷ ۱۱ خیابان امام رضا-روبه روی رضوان ۳۳ – فروشگاه زیاری
مازندران قائم شهر-آقای رعیت نیا ۴۲۲۳۳۱۲۱ – ۰۹۳۵۳۴۳۴۶۰۳ ۱۱ خیابان ۱۶ متری – نرسیده به میدان امام علی – جنب لاله ۱۸ – الکتریکی برق گستر
مازندران آمل –آقای داداشی مقدم ۴۲۲۳۳۱۲۱ – ۰۹۳۵۳۴۳۴۶۰۳ ۱۱ خیابان امام رضا-روبه روی رضوان ۳۳ – فروشگاه زیاری
مازندران آمل- آقای مجیدی ۴۳۲۳۹۳۸۷ – ۰۹۱۱۱۲۵۴۸۳۸ ۱۱ خیابان امام رضا-روبروی کوچه رضوان ۳۳ – فروشگاه مجیدی(تکنوتل )
مازندران نکا – آقای میر احمدی ۳۴۷۲۵۱۲۴ – ۰۹۱۱۳۵۲۴۴۰۴ ۱۱ جنب اداره مخابرات مرکزی – الکتریکی میراحمدی
مازندران بابل- آقای خلیلی ۳۲۲۷۴۰۰۳ – ۰۹۱۱۱۱۶۱۲۹۳ ۱۱ جاده قدیم آمل – روبه روی زایشگاه فاطمه الزهرا – موسسه الکترونیک شمال
مازندران بهشهر-آقای علي نژاد ۳۴۵۳۴۸۱۹ – ۰۹۳۹۳۲۹۴۳۳۹ ۱۱ روبروي پارك ملت – پاساژ طهماسبي – طبقه آخر – تعمیرات تخصصی تکنوتل
مازندران تنکابن – آقای حسینی ۴۲۲۹۹۱۲ – ۰۹۱۱۳۹۲۰۵۱۰ ۱۱ خیابان طالقانی – کوچه ارم – پشت مسجد جامع -الکترونیک ثابت
مازندران تنكابن – آقای ميثاق ۵۴۲۲۲۹۱۱ – ۰۹۳۸۸۵۲۷۳۸۳ ۱۱ مقابل مخابرات مرکز – ماشین های اداری میثاق
مازندران ساری – آقای رحمانی ۳۳۳۲۹۹۰۰ – ۰۹۱۱۱۵۳۹۹۱۵ ۱۱ بازار نرگسیه- سرای وکیل – موسسه فنی رحمانی
مازندران ساري- آقای اندرواژ ۳۳۲۳۴۰۴۴ – ۰۹۱۱۲۵۱۴۰۱۵ ۱۱ بلوار كشاورز- جنب مسجدامام حسن عسگري-روبروي بازار شهيد بهشتي- فروشگاه امین تلفن
مازندران ساری – آقای بنافتی ۳۳۴۱۳۴۴۴ – ۰۹۱۱۱۵۱۸۸۹۷ بلوار کشاورز- کوی صالح – نبش صالح ۲ – موسسه فنی سروش
مازندران نور – آقای ایارگر ۴۴۵۲۶۵۵۳ – ۰۹۱۱۱۲۵۰۲۰۵ ۱۱ خیابان ناطق نوری – ابتدای خیابان حافظ – فروشگاه تلفن عیارگر