خدمات – همدان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
همدان همدان – آقای زحمتکش ۰۹۱۸۸۱۲۷۲۸۲ -۳۲۵۳۰۳۵۳ ۸۱ خیابان بابا طاهر – بازار شیشه برها – الکتریکی امین
همدان همدان – آقای ظهوری ۳۲۵۲۳۴۹۷ – ۰۹۳۰۲۷۶۱۲۲۹ ۸۱ میدان امام خمینی – ابتدای خیابان شریعتی -جنب پاساژ قائم – فروشگاه ماهواره
همدان همدان – آقای طغانيان ۳۲۵۲۸۸۷۸ -۰۹۱۸۵۰۰۸۶۵۳ ۸۱ میدان امام – ابتداي خیابان تختي- جنب بانك رفاه -تلفن ندا
همدان همدان – آقای تشکری ۳۲۵۱۴۱۴۱ – ۰۹۱۸۳۱۲۱۲۰۰ ۸۱ خیابان شریعتی-چهارراه کبابیان-فروشگاه تلفن سعید تشکری
همدان همدان – آقای نوروزی ۳۴۲۴۴۴۵۵ – ۰۹۱۸۱۱۱۴۸۳۸ ۸۱ بلوار علویان – ابتدای کوچه قصابان – فروشگاه مسعود
همدان همدان – آقای غیابی ۳۲۵۲۵۲۱۱ ۸۱ خیابان اکباتان- بازار فلسطین –روبروی سرای حاج صفر خان –زیمنس تلفن_
همدان همدان- آقای راد ۳۲۶۷۴۵۲۹ – ۰۹۱۸۷۱۳۱۹۰۰ ۸۱ کوی خضر – خیابان سرداری – مقابل مسجد ابوالفضل الکتریکی راد