خدمات – چهار محال بختیاری

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
چهار محال بختیاری بروجن – آقای راستی ۳۴۲۳۰۴۷۷ – ۰۹۱۳۳۸۳۹۷۶۱ ۳۸ خیابان طالقانی –مقابل بانک ملت مرکزی –پاساژسنجابی –فروشگاه الکترونیک ا المهدی
چهار محال بختیاری شهر کرد- آقای یاقوتی ۳۲۲۲۱۰۹۹ – ۰۹۳۷۵۹۷۱۷۱۵ ۳۸ سه راه سينما – پاساژ فصيحي – طبقه دو – خدمات الکترونیک پارس
چهار محال بختیاری فارسان – آقای فدایی فرد ۳۳۲۳۱۸۵۲ – ۰۹۳۷۲۷۴۱۶۷۷ ۳۸ میدان جمهوری – خیابان اشرفی اصفهانی – جنب بیمه معلم – نمایندگی تکنوتل