خدمات – کردستان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
كردستان بانه – آقای قادريان ۳۴۲۶۶۱۸۴ – ۰۹۱۸۳۷۵۴۱۸۸ ۸۷ میدان امام – جنب داروخانه مركزي – فروشگاه جمال