خدمات – کرمانشاه

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
كرمانشاه كرمانشاه – آقای اشرف گمار ۳۷۲۳۱۹۵۸ – ۰۹۱۸۶۱۸۲۹۳۰ ۸۳ میدان انقلاب-خیابان معلم غربي- تعمير تلفن گمار
كرمانشاه اسلام آبادغرب – آقای سلیمانی ۴۵۲۲۷۳۷۳ – ۰۹۱۸۸۳۶۸۳۴۵ ۸۳ خیابان شهید دکتر مفتح- پ ۱۲۷ – خدمات الکترونیک سلیمانی
كرمانشاه روانسر – آقای مظفری ۴۶۵۲۲۷۹۵ – ۰۹۱۸۸۵۷۰۷۱۴ ۸۳ خیابان امام – مقابل پاساژ محمودی- فروشگاه مظفری