خدمات – کرمان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
کرمان رفسنجان – آقای حیدرپور ۳۴۲۵۵۰۶۲ – ۰۹۱۳۹۹۱۲۴۹۴ ۳۴ میدان فردوسی(میدان انقلاب ) – روبروی بانک ملی مرکزی -موبایل حیدری
کرمان کرمان – گنجعلی خان ۳۲۵۱۲۹۴۲ – ۰۹۱۳۱۹۶۶۴۹۰ ۳۴ یابان ابوذر شمالی – جنب کوچه ۶۳ – تلفن پارت
کرمان کرمان – آقای سنجری ۳۲۷۳۵۵۲۰ – ۰۹۱۳۱۴۲۳۲۴۳ ۳۴ خیابان شهید رجائی- بین کوچه ۷ و ۹ – جنب بانک ملت
کرمان کرمان – آقای اسماعیل زاده ۳۲۷۱۹۳۱۹ – ۰۹۱۳۳۴۱۹۱۵۷ ۳۴ بلوار جهاد -۲۰متری دانشجو – صنعت برق دنا
کرمان راور-آقای تبریزی ۳۳۷۲۶۰۳۳ – ۰۹۱۳۴۴۱۲۷۳۵ ۳۴ خیابان قدس – کوچه شماره ۲۸ -خدمات فنی تبریزی