خدمات – گلستان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
گلستان گرگان- آقای هزار جریبی ۳۲۶۲۱۱۰۳ – ۰۹۱۱۲۷۰۲۵۲۳ ۱۷ کمربندی شهرک حافظ- حافظ ۸ -داخل کوچه- سمت چپ – درب دوم
گلستان آزاد شهر- آقای خاصه ۳۵۷۲۴۷۴۶ – ۰۹۱۱۱۷۹۱۰۲۶ ۱۷ میدان مرکزی-ابتدای خیابان امام-پلاک ۲۵-خدمات فنی صبا