خدمات – گیلان

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
گيلان لاهیجان – آقای طایفه ۴۲۲۶۷۸۹ – ۰۹۱۱۱۴۱۱۵۶۹ ۱۳ خیابان ۲۲ آبان – روبروی شرکت زیر ساخت ارتباطات – فروشگاه گیلان تل
گيلان تالش – آقای ترابی ۴۴۲۳۳۳۳۸ – ۰۹۱۱۳۸۳۱۱۶۳ ۱۳ روبروی شهرداری – فروشگاه ترابی
گيلان رشت- آقای تقی زاده ۳۳۲۲۷۱۲۰ -۰۹۱۱۳۳۲۱۷۸۶ ۱۳ خیابان تختی – روبروی بانک رفاه – فروشگاه محسن
گيلان لنگرود-آقای اعرابي ۴۲۵۲۲۸۸۵ – ۰۹۱۱۱۴۳۷۵۹۵ ۱۳ خیابان امام خميني-جنب بانك تجارت مرکزی – فروشگاه الكترو نور اعرابی