خدمات – یزد

استان شهر – نام نماینده تلفن گیرنده آیفون شماره تلفن و فکس کد شهر آدرس
یزد یزد – آقای حیدری  √ ۳۶۲۶۷۹۹۰ – ۰۹۱۳۱۵۲۰۰۱۶ ۳۵ خیابان سلمان-روبروی داروخانه دکتر مشکات-صوت و تصویر حمید
یزد میبد – فیروز آبادی ۳۲۳۲۹۶۶۸ – ۰۹۱۳۵۱۸۴۰۶۸ ۳۵ خیابان سلمان فارسی-حد فاصل میدان دروازه امام و شهید صدوقی
یزد یزد – آقای مرعشی ۰۹۱۳۱۵۳۴۸۹۶ ۳۵ خیابان سلمان -نبش کوچه رضا-فروشگاه تکنوتل
یزد یزد – آقای کهدویی ۳۶۲۶۷۳۱۰ – ۰۹۱۳۱۵۱۸۱۱۳ ۳۵ خیابان دهم فروردین – نبش دروازه قصاب ها – فروشگاه تلفن مرکزی
یزد یزد -آقای نشاسته گر ۳۶۲۳۸۷۱۴ – ۰۹۱۳۲۷۴۴۱۰۲ ۳۵ خیابان آیت الله کاشانی – خیابان حافظ – کوچه ۹ رهبر – خدمات تلفن محمد
یزد ابرکو- آقای رضاییان ۳۲۸۳۱۰۰۳ – ۰۹۱۳۲۵۴۳۹۵۰ ۳۵ خیابان شهید بهشتی- روبه روی بانک کشاورزی- فروشگاه تلفن پارس